Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản : Nguyễn Văn Tuấn
Số tài khoản : 0691000326954
Chi Nhánh Hà Tây

 

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Tên tài khoản : Nguyễn Văn Tuấn
Số tài khoản : 19028422808666
Chi Nhánh Hà Tây